To niesamowite, ale istnieją ryby, które oddychają powietrzem atmosferycznym!

Ryby oddychają tlenem rozpuszczonym w wodzie za pomocą skrzeli. Jednak rodzina ryb labiryntowych (łaźcowatych) posiada wykształcony aparat zwany błędnikiem lub labiryntem, który pozwala im na pobieranie tlenu atmosferycznego. Do tej rodziny należą: m.in. bojowniki, gurami, prętniki.