Krew ośmiornicy jest niebieska!

Ośmiornice i kałamarnice mają niebieską krew. Zamiast czerwonej hemoglobiny rolę przenośnika tlenu pełni u nich hemocyjanina zawierająca miedź (stąd niebieski kolor). W niskiej temperaturze i przy małym stężeniu tlenu w wodzie, transport oparty o hemocyjaninę jest bardziej wydajny od hemoglobinowego.