Najmniejszą rybą, a zarazem kręgowcem na ziemi jest babka filipińska (pandaka), która dorasta zaledwie do 14 mm. Osiąga ona około
2,5 cm długości. Mają 23-24 łusek wzdłuż ciała i 6 łusek w poprzek. Samce są mniejsze i szczuplejsze od samic. Ryby te żyją do 2 lat.